Sanaltur Konsept

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Bu metin www.longbeach.com.tr web sitesini kullanacak olan Kullanıcı / Kullanıcılar için bilinmesi gerekli olan kullanım koşulları ve gizlilik politikasının neler olduğunu açıklamaktadır. Aşağıdaki tanımlar https://www.longbeach.com.tr sitesinin kullanımı için önemlidir.

Buna göre;

www.longbeach.com.tr : Web sitesinin sahibi olan Hayat Sağlık Hizm. Yat. İşl. Tur. Taah. Tic. ve San. A.Ş.’yi,

FSEK: 5946 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

Kullanıcı / Kullanıcılar: Kişisel verilerini, web sitesinde yer alan iletişim / rezervasyon formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan ve / veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,

Site: https://www.longbeach.com.tr adresinde yer alan web sitesini,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KULLANIM KOŞULLARI

Kullanıcı / Kullanıcılar, işbu Site`yi ziyaret ederlerken, Site`de yer alan, ister www.longbeach.com.tr’ye isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten; bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site`nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan www.longbeach.com.tr veya ona bağlı herhangi bir şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site`de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin www.longbeach.com.tr tarafından garanti edilmediğini kabul etmişlerdir.

Kullanıcı / Kullanıcılar, www.longbeach.com.tr logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten www.longbeach.com.tr’nin veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı / Kullanıcılar, www.longbeach.com.tr’nin; Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan eder.

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası, www.longbeach.com.tr web sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

KİŞİSEL VERİLER

İşbu “Gizlilik, Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” www.longbeach.com.tr sitesi ile ilgili hizmetlerimizi sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı

Bu Gizlilik, Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

a. Long Beach Deluxe Resort & SPA’nın (www.longbeach.com.tr) ne tür kişisel veriler topladığını,

b. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,

c. www.longbeach.com.tr’nin kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,

d. www.longbeach.com.tr’nin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,

e. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

1- İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Long Beach Deluxe Resort & SPA Hotel, misafirlerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, kimlik bilgileri, fotoğraf, konaklama ve harcama bilgileri, sosyal medya hesapları bilgileri, fatura bilgileri fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı’yı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep edebilmektedir. Bu kişisel veriler www.longbeach.com.tr web sayfasına üyelik ve / veya rezervasyon yapabilmek faydalarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik, Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

2- Kişisel Verilerin Paylaşılması İzni

Bizimle paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, öncelikle talep ettiğiniz hizmetin sunulması ve bedelinin alınmasına, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış – pazarlama, bilgilendirme, üyelik işlemleri, sık gelen müşteri yönetim programı, genel kayıt tutma işlemlerinin yönetimine, yasal ve düzenleyici gerekliliklerin karşılanmasına, misafirlerin, personelimizin ve diğer ziyaretçilerimizin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için Şirketimiz tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına / paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin aktarılmasına / paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler aşağıdaki gibidir:

• Long Beach Harmony Hotel

• Şirketimiz’in turizm ve konaklama ile ilgili sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve / veya yurtdışındaki 3. Taraflar

• Kişisel verilerin yasal olarak sunulması zorunlu olan yetkili kamu kurum ve kuruluşlar

Bizimle irtibata geçerek kişisel verilerinizi aktardığımız/paylaştığımız diğer üçüncü kişiler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

3- Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek ve bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, info@longbeach.com.tr mail adresinden bize başvurabilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.

4- Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Şirketimiz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimiz’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

5- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin;

a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b. işlenmişse bilgi talep etme,
c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde ve / veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e. Eksik ve / veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ve / veya yok edilmesini isteme,
g. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda da belirtilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı info@longbeahc.com.tr adresine ulaşarak kullanabilirsiniz.

6- Kişisel Veri Saklama Süresi

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, onayın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından ve / veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

7- Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri info@longbeach.com.tr adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

8- Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

İşbu Gizlilik, Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman vermiş olduğunuz açık rızanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

Söz konusu açık rızanınızı geri almak için dilediğiniz zaman info@longbeach.com.tr adresine bu yönde e-posta gönderebilirsiniz.

9- Başvuru

Bu metnin muhtelif yerlerinde belirtilen olası başvurularınızın Şirketimiz’ce kabule şayan olması için, aşağıdaki şekillerden biri ile iletilmesi gerekmektedir:

a. Şirketimizin info@longbeach.com.tr e-posta adresine, başvuru sahibinin şahsına ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile başvurulması (ilgili e-posta güvenli e-imza ile imzalanabileceği gibi, Şirketimiz’e hitaben yazdığınız herhangi bir formattaki bir dosya da güvenli e-imza ile imzalanabilir),

b. Şirketimiz’in web sayfasında mevcut kayıtlı e-posta adresimize veya info@longbeach.com.tr adresine, şahsınıza ait kayıtlı e-posta adresinden (KEP), güvenli elektronik imzalı şekilde başvuru yapılması,

c. Kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile başvuru yapılması,

d. Şirket adresimize bizzat gelerek; kimlik belgelerinizin ibrazı ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile başvuru yapılması.

Başvurularınızın yukarıda anlatılanlardan başka yollarla yapılması halinde veya – yasanın müsade ettikleri hariç – başka kişiler hakkındaki sorgularınız Şirketimiz’ce kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

10- Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Şirketimiz, bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası dokümanında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik, Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın “https://www.longbeach.com.tr” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

11- Çerez (Cookie) Kullanımı

Çerezler, “https://www.longbeach.com.tr” web sitesini ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

“https://www.longbeach.com.tr”, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik, Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

“https://www.longbeach.com.tr”, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. “https://www.longbeach.com.tr”, web sitesinde ve mobil sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

12- Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik, Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik, Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13- Son Hüküm

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Şirketimiz’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193.maddesi uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.